Doel Industriën STAC Systemen

 

 • Autofabrieken
 • Chemie: chemische, petrochemische en farmaceutische fabrieken
 • Voeding: bakkerijen, zuivelfabrieken, brouwerijen, malterijen, slachthuizen en vleesverwerking, veestallen, alcohol stokerijen, vismijnen en -verwerking, (dieren-) voedselverwerkers, suikerraffinaderijen, grootkeukens, enz…
 • Meststoffabrieken
 • Metallurgie
 • Mijnbouw
 • Pulp- en papierfabrieken
 • Textielfabrieken
 • Spoorwegen
 • Nutsbedrijven:
  • Afvalwaterstations
  • Ontziltingsinstallaties
  • Elektriciteitscentrales (oa opslagtanks biodiesel)
  • Afvalverwerking
  • Gas opslag en distributie
 • Overal waar stijve structuren een anticorrosie bescherming nodig hebben! 

    © STAC 2007-2010
Let STAC kle those corrosion problems !
Privacy